Op de dienstverlening van KAVERE Corporate Finance BV zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van KAVERE Corporate Finance BV en worden op verzoek (kosteloos) toegezonden.

 

U kunt de Algemene Voorwaarden ook downloaden: Algemene Voorwaarden KAVERE Corporate Finance BV