Cash flow modelling & forecasting

Veelal worden de consultants van KAVERE ingeschakeld voor het maken van gedetailleerde cash flow forecasts (op maand, danwel kwartaal basis) 

KAVERE heeft hier dan ook een uitgebreid trackrecord in opgebouwd (referenties op verzoek). Tevens maken wij, in het kader van de werkzaamheden van KAVERE Corporate Finance (advies bij fusies en overnames en financieringen), waarderingen op basis van onze cash flow modellen (DCF methode), danwel maken wij scenario analyses op cash flow niveau als onderdeel van financieringsmemoranda.

Referenties op verzoek.