Financial data analysis

De consultants van KAVERE hebben een achtergrond bij grote investment banks en hebben uitgebreide ervaring op gebied van financiële data analyse.

Opdrachten waar de consultants van KAVERE bij betrokken worden zijn bijvoorbeeld:
-  Analyse historische winstgevendheid
-  Analyse kapitaalstructuur
-  Cash flow analyses, inclusief impact analyse van COVID-19
-  Ontwikkelingen op financiële ratio’s
-  Gedetailleerde like-for-like analyses
-  Vendor analyse (voorbereiding vendor tendering)

Aanleidingen voor CFO’s, DGA’s, Private equity/investeerders om KAVERE in te schakelen, waren bijvoorbeeld recentelijk:
-  De bank vroeg gedetailleerde cash flow prognoses (3 jaar forecast op maandbasis)
-  Voorbereiding op bankers meetings
-  Aandeelhouders willen beter zicht op rendementsontwikkeling
-  Na jarenlange snelle omzetgroei, nu focus op kostenbeheersing en kosten rationalisatie
-  Private equity wenst winstgevendheid te verhogen, alvorens exit traject te initiëren
-  Investeerder moet spoedig beslissen om te investeren, maar wil zekerheid over liquidities ontwikkeling going forward

-  Referenties op verzoek